Projecten: Strategie en Projectmatige aanpak

Één gevangenis, twee projecten, drie fasen
Kigo Prison SCS kiest voor focus. Keuze maken voor één gevangenis en ons richten op twee projecten. We zullen pas met een volgend gevangenisproject van start gaan na het behalen van de doelstellingen van de lopende projecten. Deze sterke focus stelt ons in staat om elk project volledige aandacht te geven en om met beperkte middelen grote verbeteringen tot stand te brengen.

Na inventarisatie van diverse gevangenissen en hun management teams, heeft Second Chance Support besloten zich te richten op Kigo Prison [spreek uit: tsjiego]. Kigo ligt aan Lake Victoria tussen de Ugandese hoofdstad Kampala en Entebbe, waar het internationale vliegveld is. Samen met het management team van Kigo Prison is besloten dat het verbeteren van de faciliteiten voor zieken (Health Centre) en van de gevangenisschool (Educational Centre) topprioriteit moest hebben en ons pas daarna te richten op vervolgprojecten.

Kigo Prison - Health Centre

Van ziek zijn, naar beter worden
Kigo Health Centre Als gevolg van hevige overbevolking van de Afrikaanse gevangenissen (momenteel heeft Kigo Prison ruim 1.100 mensen in een gebouw dat ontworpen is voor maximaal 400 gedetineerden) komen overdraagbare ziekten veel voor. Daarnaast zijn HIV/Aids, Tuberculose, Hepatitis B, Kanker en Malaria veel voorkomende ziekten. Met (te) weinig middelen probeert de medische staf, aangevuld met goedwillende gedetineerden, te doen wat mogelijk is. Er zijn drie ziekenzalen van 8 x 8 meter. Ze waren donker en verveloos. De kleine getraliede openingen hoog in de muur zorgden voor onvoldoende licht en ventilatie. Kigo Health Centre Bovendien waren ze niet voorzien van anti-Malaria horren. Iedere ziekenzaal had slechts één lamp. Patiënten lagen op een deken op de cementvloer. Er was per ziekenzaal een gat in de grond als toilet. Stromend water ontbrak. Mogelijkheden voor medisch onderzoek waren er nauwelijks, laat staan privacy voor de patiënt. Medische dossiers bestonden uit stapels papiertjes in schoenendozen. Bekijk hoe het nu verbeterd is in het beeldjournaal SCS current activities 2015 [NL]; ook te downloaden van de 'Nieuws' pagina onder de kop 'Brochures':

Kigo Prison - Study Centre

Leren voor een toekomst na de gevangenis
Kigo Educational Centre Educatie is een hoeksteen van vooruitgang, ondersteunt de persoonlijke positieve verandering en verbetert de kans op werk na de detentieperiode. Het Educational Centre wordt sinds kort geleid door een professionele leerkracht die door Uganda Prisons Service (UPS) in Kigo Men Prison gestationeerd is. Tot eind september 2010 draaide de school geheel zelfstandig op basis van gedetineerden die volgens het train-the-trainer principe andere mensen in de gevangenis onderwijs gaven. Het Educational Centre leidt circa 160 mensen op, zowel op basisschool niveau (Primary 1-7) als op middelbaar onderwijs niveau (Secondary 1-3). De Primary school zit sinds kort in twee grote permanente tenten van circa 6 x 9 meter op het binnenterrein. De Secondary school heeft nu drie klaslokalen van circa 3,5 x 4,5 meter in een stenen gebouw ook op het binnenterrein van het gevangeniscomplex. Kigo Educational Centre De leelingen zaten hier en daar op een (veel te klein) bankje met tafeltje; de overigen moesten of op een steen, of op de grond zitten. Schoolboeken waren nauwelijks aanwezig. Verder was er een gebrek aan blanco papier, schriften, pennen, potloden, puntenslijpers, gum, etc. Het Educational Centre heeft nu naast fatsoenlijk meubilair ook de beschikking over een Study Centre, dit is een combinatie van een klaslokaal voor computeronderwijs en een bibliotheek. Bekijk hoe het nu verbeterd is in het beeldjournaal SCS current activities 2015 [NL]; ook te downloaden van de 'Nieuws' pagina onder de kop 'Brochures':

Dromen - er is nog zoveel te doen

Wat je belooft dat moet je doen
Dromen zijn bij Second Chance Support (SCS) géén bedrog. Er is echter wel een groot verschil tussen dromen en beloften. Een droom is iets dat we graag willen realiseren, maar we hebben er (nog) geen geld voor. Een belofte is iets dat we echt gaan realiseren; daar hebben we dankzij onze Supporters het geld voor. Wat we beloven gaan we dus ook werkelijk doen. Zo kennen 'onze jongens' Second Chance Support (SCS). Daarbij geldt ook weer dat al het werk door gedetineerden voor gedetineerden wordt uitgevoerd als een stuk beroepsopleiding.


Verbeteren Carpentry:

Kigo Health Centre dak In een gevangenis heb je een goede timmerwerkplaats nodig om onderhoud te kunnen plegen. Een goede timmerwerkplaats is ook nodig om gedetineerden een stuk beroepsopleiding te kunnen geven zodat zij na vrijlating als timmerman aan het werk kunnen gaan. Maar zoals er een gebrek aan alles in Kigo Prison is ontbreekt het ook aan een goede timmerwerkplaats. De schuur die nu als Carpentry fungeert heeft geen elektriciteit en al helemaal geen apparatuur. Zelfs handgereedschap is nauwelijks aanwezig, stuk, of zo slecht dat je er nauwelijks mee kunt werken. Desondanks weet het groepje gedetineerden in opleiding tot timmerman wonderen te verrichten. Maar om echt een stuk beroepsopleiding te kunnen geven is meer nodig dan de twee hamers en roestige botte zagen. Het verbeteren van de Carpentry is een van onze dromen.


Verbeteren Workshop:

Kigo Health Centre dak In een hoekvertrek van Kigo Men Prison hebben we een donker vies vuil hok dat we 'Workshop' hebben gedoopt. Op dit moment vinden daar een viertal activiteiten plaats als een stukje beroepsopleiding: werken met papier-maché, mandjes maken, kaarsen maken en een kleermakerij op een paar oude trapnaaimachines. Van papier-maché worden beesten en poppen gemaakt die net als de mandjes verkocht worden als toeristische souvenirs. Met oeverloos geduld worden lonten op en neer bewogen in parafine, net zo lang tot er een kaars ontstaat. In een land als Uganda met een matige elektriciteitsvoorziening een gewild artikel. De kleermakerij is vooral druk doende om de boevenpakken van de gedetineerden te repareren. Op oude trapnaaimachines worden de kleren gerepareerd zodat ze weer even mee kunnen. Het verbeteren van de Workshop is een van onze dromen.


Verbeteren Recreatieruimte:

Kigo Health Centre dak In een ook al donker en vies en vuil hoekvertrek van Kigo Men Prison van 8 x 12 meter is wat we noemen de 'recreatieruimte'. Hier staat de enige oude televisie die we in Kigo Men Prison rijk zijn. Met meer dan honderd personen tegelijkertijd wordt hier meestal naar voetbal gekeken. De 'geur' die hier na afloop naar buiten komt is onbeschrijfelijk. Een ventilator en een aantal emmers verf is alles wat nodig is om er iets fatsoenlijks van te maken. Het verbeteren van de Recreatieruimte is een van onze dromen.


Schilderen cellen:

Kigo Health Centre dak In Kigo Men Prison hebben we 32 donkere cellen van 8 x 8 meter. Per cel liggen zo'n 40(!) jongens op de cementvloer. Het is er donker en een kwast verf zou hier wonderen doen. Nog mooier zouden grotere ramen in de muur naar het binnenterrein zijn, net zoals we die in het Health Centre geplaatst hebben. Het schilderen van de cellen is een van onze dromen.
Verstrekken van dekens:

Kigo Health Centre dak In de cellen van Kigo Men Prison is er geen meubilair: geen stoelen, geen tafels, geen bedden. Het zijn kale cellen van 8 x 8 meter. 'Onze jongens' liggen op de cementvloer: niet in een bed, niet op een matras, daar is geen plaats voor met vaak meer dan 40(!) jongens in één cel!
We willen dat iedereen op een paardendeken kan liggen; we hebben er 425 nodig. Een goede paardendeken kunnen we voor 10,- Euro per stuk in Kampala kopen.
Op de 'Doneren' pagina van deze website kunt u er meer over lezen.


Vergroten septic tanks / zuiveren drinkwater:

Kigo Health Centre dak Momenteel heeft Kigo Prison ruim 1.100 mensen in een gebouw dat ontworpen is voor maximaal 400. Door de overbevolking zijn de vier septictanks volstrekt onvoldoende; ze stromen over in Lake Victoria! Het enige dat momenteel als oplossing voorhanden is is overdag de waterleiding afsluiten; geen bijdrage aan een betere hygiëne. Een nog groter probleem is dat het drinkwater even verderop ongezuiverd uit Lake Victoria gepompd wordt. Gevolg is dat worminfecties alom aanwezig zijn en ook van typhus blijven 'onze jongens' niet gevrijwaard. Het vergroten van de septic tanks en het zuiveren van drinkwater zijn twee van onze dromen.


Repareren bedden Kigo Women Prison:

Kigo Health Centre dak In principe richt Second Chance Support (SCS) al haar pijlen op Kigo Men Prison, maar de Kigo Women Prison wordt niet vergeten. Ook hier is het overbevolking wat de klok slaat. Voor de helft van de vrouwen zijn er bedden wat in de praktijk betekent dat in ieder eenpersoonsbed twee vrouwen slapen. Voor zover je van slapen kunt spreken, want bijna alle bedden zijn stuk. Stangen lassen en een raamwerk onder de matrassen lassen kost circa 1.000 Euro. Het repareren van de bedden in Kigo Women Prison is een van onze dromen.